Erisco Tomato Paste Tin 400g

400.00

Out of stock

Description

Erisco Tomato Paste

100% Natural, Double Concentrated.
Enjoy the delicious taste of Erisco tamoto.
Size: 400g